ประเภทของ STEM CELL และเซลล์ต้นกำเนิด

คุณสมบัติของ Stem Cell แต่ละชนิดและการนำมาใช้ประโยชน์

1. Stem Cell จากไขกระดูก Bone Marrow

2. Stem Cell จากกระแสเลือด PBSCs

3. Stem Cell จากเลือดสายสะดือ Umbilical Cord Blood (HSCs)

เซลล์ต้นกำเนิด กลุ่มเลือด

ที่มีข้อมูลทางการแพทย์ในการนำไปใช้รักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเลือด น้ำเหลือง และโรคอื่นๆ ได้มากกว่า 85 โรค โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

 • กลุ่มโรคโลหิตจางที่อีโมโกลบินมีโครงสร้างผิดปกติ เช่น ธาลัสชีเมีย
 • กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • ความผิดปกติของไขกระดูก
 • ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่กำเนิด เช่น โลหิตจาง
 • โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
 • โรคมะเร็ง หรือโรคที่เกิดกับสเต็มเซลล์ในไขกระดูก เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • โรคอื่นๆที่นำไปใช้ได้ เช่น โรคเอสแอลอี (โรคที่มีการอักเสบและมีการทำลายเนื้อเยื่อหลายอวัยวะ)
 • โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (Autoimmune disorders) เป็นต้น

ข้อจำกัดการใช้

 • ต้องผ่านการตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อ
 • ไขกระดูกต้องขอรับบริจาคเท่านั้นไม่สามารถใช้ของตัวเองได้
 • กระแสเลือด ใช้ได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น
 • เลือดสายสะดือ สำหรับตัวเองเท่านั้น ถ้าจะใช้ของคนอื่น ต้องมีเนื้อเยื่อตรงกันอย่างน้อย 4 ตำแหน่งจาก 6 ตำแหน่ง

4. Stem Cell จากเนื้อเยื่อสายสะดือ Umbilical Cord Tissue (MSCs)

สเต็มเซลล์ต้นกำเนิด กลุ่มเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติ การเติบโตหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย สามารถ เปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์เฉพาะในเนื้อเยื่อต่างๆ ได้จึงมีการนำมาใช้ฟื้นฟูในกลุ่มโรคเสื่อมต่างๆ เช่น

 • โรคชรา หรือ โรคเสื่อมตามวัย
 • โรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ โรคข้อเสื่อมต่างๆ
 • โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะภูมิคุ้มกันโรคต่อต้านตนเอง : SLE
 • ฟื้นฟูผิวที่เสื่อมถอย และความงาม เป็นต้น

ช่วงเวลาการจัดเก็บ เก็บได้ในวันคลอดเท่านั้น

ข้อจำกัด

 • ไม่มีข้อจำกัด
 • ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
 • ไม่ต้องตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อเมื่อต้องการใช้
 • สะดวกในการจัดเก็บ ไม่มีความเสี่ยง
 • มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการจัดเก็บ

5. Stem Cell ที่ได้จากเนื้อเยื่อหุ้มรก Amniotic Membrane (MSCs)

Stem Cell ต้นกำเนิด เป็นกลุ่มเนื้อเยื่ออีกชนิดที่มีความอ่อนวัยกว่าสามารถช่วยฟื้นฟูหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายได้และสามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์เฉพาะในเนื้อเยื่อต่างๆได้

โรคทางระบบ สมองและประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก โรคพิการทางสมอง โรคสมองเสื่อมหรืออาการอัลไซเมอร์ ภาวะออทิสติก และโรคพาร์กินสัน

ช่วงเวลาการจัดเก็บ เก็บได้ในวันคลอดเท่านั้น

ข้อจำกัด

 • ไม่มีข้อจำกัด
 • ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
 • ไม่ต้องตรวจความเข้ากันของ
 • เนื้อเยื่อเมื่อต้องการใช้
 • สะดวกในการจัดเก็บ ไม่มีความเสี่ยง
 • มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการจัดเก็บ

6. Stem Cell จากเนื้อเยื่อไขมัน Adipose Tissue (MSCs)

สเต็มเซลล์ต้นกำเนิด กลุ่มเนื้อเยื่อไขมัน ที่มีคุณสมบัติการเติบโตหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหา และสามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์เฉพาะที่ตามคุณสมบัติดั้งเดิม จึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น

 • โรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ โรคข้อเสื่อมต่างๆ
 • ฟื้นฟูผิวที่เสื่อมถอย ลบรอยแผลเป็นและเสริมความงาม
 • กลุ่มโรค SLE ภาวะภูมิคุ้มกันโรคต่อต้านตนเอง

ช่วงเวลาการจัดเก็บ เก็บตอนไหนก็ได้ที่ต้องการ

ข้อจำกัด

 • ใช้ได้เฉพาะตัวเจ้าของเท่านั้น
 • ไม่ต้องตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อเมื่อต้องการใช้
 • สะดวกในการเก็บ เมื่อเก็บในวันคลอด
 • มีความเสี่ยงบ้างเมื่อเก็บด้วยวิธีดูดไขมัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาได้ทุกวัน 8:00 – 18:00 น.
โทร. 091-770-6640 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1189

ประเภทของ STEM CELL และเซลล์ต้นกำเนิด