การผ่าตัดใส่แกนองคชาติเทียม

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแม้ไม่ใช่เรื่องความเจ็บป่วย แต่เป็นปัญหาที่บั่นทอนจิตใจผู้ที่มีปัญหา รวมถึงครอบครัวด้วย การรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชายในปัจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลายเช่น การกินอาหารเสริม การกินยากลุ่ม Sildenafil ช่วยให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศ การใช้ Shockwave เพื่อกระตุ้นเส้นเลือดบริเวณดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามวิธีที่กล่าวมา มีข้อจำกัดแตกต่างกันเช่น การกินยา Sildenafil ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่กินยากลุ่ม Nitrate หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในคนทั่วไปได้ การใช้ Shockwave อาจไม่ช่วยในคนที่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเช่น คนไข้อัมพาต โรคทางระบบสมอง หรือคนที่เป็นอัมพาตช่วงล่าง เป็นต้น

การผ่าตัดใส่แกนองคชาติเทียม (Penile Prosthesis หรือ Penile Implants) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัย ได้ผลดี ลดความเสี่ยงจากการใช้ยา ได้ผลที่แน่นอนกว่า อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาในผู้ชายที่มีปัญหาพังผืดในอวัยวะเพศ ซึ่งจะมีองคชาติที่โค้งงอและเจ็บปวดเวลามีการแข็งตัว (Peyronie’s disease)

แกนองคชาติเทียมเป็นอุปกรณ์ที่มีกลไก ผ่าตัดฝังอยู่ในองคชาติอย่างสมบูรณ์เป็นระบบปิด ซึ่งไม่สามารถเห็นจากภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องคชาติแข็งแรงพอที่จะสอดใส่เข้าช่องคลอดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปกติ

การผ่าตัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกการถึงจุดสุดยอด การหลั่งน้ำอสุจิ การปัสสาวะ และไม่ได้เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าอัตราความพึงพอใจในระยะแรก สูงมากกว่า 90% ของทั้งผู้ชายและคู่นอน

ประเภทของการแกนองคชาติเทียม

แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้

 1. ชนิดแกนแข็งชิ้นเดียว (nonhydraulic) แกนองคชาตเทียมชนิดนี้จะไม่มีกลไกที่ซับซ้อน ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลไกชำรุด (mechanical failure) แต่ข้อเสียคือไม่เป็นธรรมชาติและการซ่อนรูปทำได้ลำบาก รวมทั้งไม่สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ
 2. ชนิดแกน 3 ชิ้น (hydraulic penile prosthesis) แกนชนิดนี้สามารถปั๊มให้ของเหลวจากถุงพัก (reservoir) ไหลเข้ามาที่แกนองคชาตเมื่อต้องการให้องคชาตแข็งตัวและสามารถปั๊มออกเพื่อให้อ่อนตัวได้เมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้การซ่อนรูปทำได้ดีและสามารถขยายขนาดได้เมื่อแข็งตัว ปัจจุบันบางรุ่นจะสามารถเพิ่มความยาวขององคชาตได้เวลาแข็งตัว

การใส่แกนองคชาติเทียมทำในใครได้บ้าง

 1. ผู้ที่เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่รับการรักษามาหลายวิธีแล้วไม่ได้ผล
 2. ผู้ที่มีปัญหาทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้แก่
  1. การสูญเสียความต้องการทางเพศ
  2. ไม่สามารถหลั่งน้ำอสุจิได้
  3. มีการหลั่งน้ำอสุจิเร็วกว่ากำหนด
 3. ผู้ที่มีพังผืดที่อวัยวะเพศ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด องคชาติโค้งงอ เวลาแข็งตัว (Peyronie’s disease)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาได้ทุกวัน 8:00 – 18:00 น.
โทร. 091-770-6640 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1189