เลือกลดความอ้วนด้วยบอลลูน หรือ ผ่าตัดกระเพาะอาหารดี

การใส่ Gastric Balloon กับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร ควรเลือกวิธีใดในการช่วยลดน้ำหนัก?

ในผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆมาแล้ว การใช้นวัตกรรมการลดน้ำหนักเป็นตัวช่วยดูจะเป็นทางเลือกที่ดี คำถามคือว่า ระหว่างการลดน้ำหนักด้วยวิธีใส่ Gastric Balloon กับ การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร (Gastric sleeve surgery) ควรใช้วิธีใด?

ประเด็นแรก การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารควรเลือกเป็น “วิธีสุดท้าย”
เพราะการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร จะตัดกระเพาะอาหารออกประมาณ 70-80% อย่างถาวร สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัดคือ การกินอาหาร น้ำ ต่อครั้งได้ในปริมาณที่ลดลงกว่าเดิมอย่างมาก และต้องกินวิตามินเสริมตลอดชีวิต เพราะกระเพาะอาหารที่ถูกตัดออกไปนั้น จะทำให้ปริมาณการสร้างกรดในกระเพาะอาหารลดลง

การที่กรดในกระเพาะอาหารสร้างน้อยลง จะมีผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุอาหารเช่น ธาตุเหล็ก วิตามิน B12 วิตามิน D และแคลเซียม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้รับการผ่าตัดต้องกินแร่ธาตุเหล่านี้เสริมมากกว่าคนทั่วไป

ประเด็นที่สอง การตัดลดขนาดกระเพาะอาหารมีข้อบ่งชี้ 2 ประการคือ

  1. สำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วนคือ มีดัชนีมวลกายมากกว่า 32.5 kg/m2 (BMI > 32.5 kg/m2)
  2. หรือ ผู้ที่เป็นโรคอ้วนที่ มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 32.5 kg/m2 แต่มีโรคร่วม เช่น โรค Sleep apnea เป็นต้น

* โรคอ้วนคือผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 kg/m2

ดังนั้นผู้มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนที่ไม่เข้าเกณฑ์การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะตามข้างต้น จึงควรเลือกใช้วิธีการลดน้ำหนักด้วย Gastric Balloon ก่อนจะเหมาะสมกว่า

ลดความอ้วนด้วยบอลลูน หรือ ผ่าตัดกระเพาะอาหาร