การเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน (Adipose Tissue)

การเก็บสเต็มเซลล์ จากเนื่อเยื่อไขมัน เป็นการเก็บสเต็มเซลล์ จากไขมันตัวเอง (Adipose Tissue) เก็บได้ทุกช่วงวัย และไม่จำกัดอายุ และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของเซลล์บำบัดที่จะนำมาใช้ ยิ่งเก็บเร็ว เก็บในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เซลล์มีประสิทธิ์ภาพสูงมากขึ้นเท่านั้น จึงแนะนำว่าควรเก็บก่อนอายุ 50 ปี ไขมันที่เคยถูกมองดูว่าไร้ประโยชน์ ได้กลายมาเป็นความหวังในการดูแลสุขภาพในอนาคต ด้วยสเต็มเซลล์

การเก็บสเต็มเซลล์ มักนิยมเก็บตั้งแต่แรกเกิด ในทารกแรกเกิด จากสายสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ เนื้อเยื่อหุ้มรก แต่ข้อจำกัดคือสามารถเก็บได้เพียงครั้งเดียวในวันคลอดเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อจำกัด ที่ไม่สามารถทำได้ในทุกคน

ขั้นตอนการเก็บ Stem Cell จากเนื้อเยื่อไขมัน มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. ผู้รับบริการที่ต้องการเก็บสเต็มเซลล์ เข้ารับปรึกษาแพทย์ชะลอวัย รับทราบข้อมูล ประโยชน์ ขั้นตอน เพื่อการตัดสินใจรับบริการ
 2. นัดหมายวันที่ผู้รับบริการสะดวกเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไขมัน
 3. นัดหมายทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูดไขมัน และทีมห้องปฏิบัติการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไขมันเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ในวันเดียวกัน
 4. ในวันที่นัดหมาย ผู้รับบริการ เตรียมความพร้อมร่างกายเข้าห้องผ่าตัดที่ศูนย์ชะลอวัยและความงาม CH9 Wellness เพื่อดูดไขมันในห้องปราศจากเชื้อของ รพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดูดไขมันด้วยกระบวนการไม่ใช้ความร้อนขณะดูดไขมัน เก็บไขมัน ประมาณ 60-100 มล. เพื่อเก็บรักษาให้สเต็มเซลล์มีชีวิตให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้ได้ปริมาณสูงสุด หรือ ตามจำนวนที่ผู้รับบริการต้องการเพาะเลี้ยงเซลล์
 5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะเข้ามารับเซลล์ไปคัดแยกและทำการตรวจวิเคราะห์โรคติดต่อในเซลล์ หากไม่มีโรคต้องห้าม หรือเซลล์ไม่มีความผิดปกติ เช่น เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ต่อไป ภายใต้กระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับสูงสุด ในทุกๆขั้นตอน
 6. สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันจะถูกจัดเก็บรักษาไว้ในสภาพเยือกแข็ง อุณหภูมิติดลบ -196 องศา เพื่อรักษาสภาพของเซลล์ให้พร้อมสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
 7. สเต็มเซลล์สามารถจัดเก็บในธนาคารเซลล์ได้ถึง 60 ปี และก่อนนำออกมาใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์ก่อนทุกครั้ง พร้อมการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ก่อนเสมอ
 8. นัดหมายวันที่เข้ามารับสเต็มเซลล์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อนัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการฉีดเข้าอวัยวะต่างๆ เช่น ผิวหน้า ข้อเข่า ข้อสะโพก หนังศีรษะ และทางหลอดเลือดดำ
 9. กรณีฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ จะนัดเข้ามารับการตรวจสุขภาพ ก่อนตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนรับสเต็มเซลล์จำนวน 26 รายการตรวจ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน รับฟังผลตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 10. นัดเข้ามารับบริการที่ศูนย์ CH9 Wellness Center ในช่วงเวลา ตั้งแต่ 09.00 -14.00 น.
 11. กรณีให้สเต็มเซลล์ทางหลอดเลือดดำใช้ระยะเวลาในการรับบริการ ประมาณ 2 ชั่วโมง
 12. กรณีให้สเต็มเซลล์ทางข้อเข่า แพทย์จะมีการฉีดยาชาเฉพาะที่เข้าบริเวณตำแหน่งข้อที่จะทำการรักษา และฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า Hyarulonic Acid ก่อนให้สเต็มเซลล์ ระยะเวลาในการรับบริการ ประมาณ 2 ชั่วโมง
 13. กรณีให้สเต็มเซลล์บริเวณผิวหน้า เจ้าหน้าที่จะดูแลทำความสะอาดผิวหน้า ทายาชา ประมาณ 20-30 นาที ก่อน หลังจากนั้นแพทย์ผิวหนังจะทำการฉีดสเต็มเซลล์ที่ผิวหน้าในชั้นผิวหนัง ระยะเวลาในการรับบริการ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 14. แพทย์จะแนะนำให้มีการฉีดสเต็มเซลล์กระตุ้นซ้ำทุกๆ 6-12 เดือน หรือขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพของแต่ละราย

ทำไมจึงต้องเลือกรับบริการจาก ศูนย์ชะลอวัย CH9 Wellness Center By CH9 Airport Hospital

CH9 Wellness Center ได้ร่วมมือกับพันธมิตร สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน นำมาผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงโดยเครื่องมือและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ สเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการรับรอง AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ซึ่งปัจจุบันเรามีการให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการจัดเก็บและการเพาะเลี้ยงแห่งเดียวในประเทศไทย

 • ปลอดภัย
 • ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • มีมาตรฐานการรับรองในระดับสากล
 • ให้บริการอย่าง “มีคุณภาพและมีจริยธรรม”
 • ได้รับรางวัลการันตีมากมายจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
 • ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากสหรัฐอเมริกา

เราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดเก็บสเต็มเซลล์ การเพาะเลี้ยง ครอบคลุมไปสู่กระบวนการการนำไปใช้ เพื่อให้ตรงกับปัญหาสุขภาพและความต้องการเฉพาะบุคคล โดยมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการรับรองในระดับสากลที่ควบคุมทุกขั้นตอนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของคุณและทุกคนในครอบครัว รวมไปถึงการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานเฉพาะทาง ในด้านการวางแผนการจัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อให้ได้สเต็มเซลล์ที่คุ้มค่าและเหมาะที่สุดสำหรับคุณ

โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด ที่นอกจากจะได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ที่มีการให้บริการทั้งด้านการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์แห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันแล้ว เรายังมีการดำเนินการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้มาตรฐาน รางวัลเหรียญทอง “Quality Choice Prize” จาก ESQR (European Society for Quality Research) ประเทศเยอรมนี ที่ยืนยันได้ถึงความปลอดภัยในกระบวนการจัดเก็บและการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในอนาคต ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือด้วยการดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

นอกจากนี้ในการจัดเก็บ Stem Cell ของเราจะใช้ระบบการจัดเก็บอัจฉริยะ Artificial intelligence หรือ AI Technology สุดฉลาดที่จะช่วยดูแล Stem Cell ให้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้วยถังเก็บ Stem Cell พร้อมระบบถัง Liquid Nitrogen ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว ในอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมและติดตามบันทึกระดับอุณหภูมิ ความชื้นและระดับน้ำยา ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีระบบเติม Liquid Nitrogen อัตโนมัติหากอุณหภูมิลดต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงส่งแจ้งเตือนไปยังช่างเทคนิคให้สามารถควบคุมระบบทางไกลได้ผ่านมือถือทันที หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ เราจึงเป็นผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ที่มีบริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก เลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมันอย่างปลอดภัย พร้อมดูแลทุกคนในครอบครัวให้ได้รับ Stem Cell ที่มีคุณภาพและสามารถใช้เป็นหลักประกันทางสุขภาพได้ในอนาคต

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น

 • จุดจอดรถ VIP และจุดชาร์ทรถไฟฟ้า
 • ชุดต้อนรับเครื่องดื่มชาร้อนและผ้าเช็ดมืออุ่น กลิ่นสมุนไพร
 • อาหารมื้อกลางวันเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารจานหลักตาม Order จาก Food House ภายใต้เครื่องหมายการค้า S&P
 • อาหารว่างรับรอง เช่น เครื่องดื่ม Smoothies จากผลไม้หลากสี ต้านอนุมูลอิสระ หลากชนิด ติ่มซำ ผลไม้ ชนิดต่างๆ
 • บริการเตียงไฟฟ้าพร้อมเบาะนอนยางพาราแท้นุ่มสบาย รองรับสรีระ
 • บริการ Digital TV เชื่อมต่อออนไลน์สตรีมมิ่ง
 • สัญญาณ WIFI
 • เครื่องอบ UV ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค
 • Smart Toilet ลดการสัมผัส
 • เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ Starbuck
 • ไฟ Dimmer ช่วยให้ลดแสงรบกวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาได้ทุกวัน 8:00 – 18:00 น.
โทร. 091-770-6640 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1189

การเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน (Adipose Tissue)