ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยความพร้อมทางด้านสถานที่ เครื่องมือแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และการให้บริการ ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม

ความพร้อมของสถานที่

1. ที่นั่งพักคอยกว้างขวาง ปลอดโปร่ง
2. เครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
3. ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาส่วนตัว
4. ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน

ความพร้อมด้านการบริการ

1. การซักประวัติและประเมินสัญญาณชีพ
2. การทดสอบเลือดและสารคัดหลั่งทุกชนิดทางห้องปฏิบัติการ เพื่อค้นหาความเสี่ยง
3. การประเมินทางรังสีวิทยา

 • การตรวจภาพรังสีเต้านม (Mammography)
 • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

4. การตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • ตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • แจ้งผลการตรวจร่างกาย
 • แนะนำการดูแลสุขภาพ

5. การตรวจประเมินโรคทางเดินอาหาร

 • การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
 • การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง

6. การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ

 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

7. การประเมินสุขภาพสตรีวัยทอง

 • การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • การตรวจภายใน
 • การตรวจระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย
 • การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจภาพรังสีเต้านม (Mammography) และคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
 • การตรวจร่างกาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนย์ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมราคาปกติราคาโปรโมชั่น
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)4,090 บาท3,000 บาท
โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท (รายละเอียดเพิ่มเติม)7,980 บาท5,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)6,900 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรี
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยทอง (รายละเอียดเพิ่มเติม)3,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ EST (Exercise Stress Test) (รายละเอียดเพิ่มเติม)8,560 บาท4,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ Echo (Echocardiogram) (รายละเอียดเพิ่มเติม)8,560 บาท4,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับ
โปรแกรมคัดกรองโรคไต (รายละเอียดเพิ่มเติม)4,670 บาท3,000 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหารและตับ (รายละเอียดเพิ่มเติม)ราคาเริ่มต้น 1,900 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง
โปรแกรมตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)4,000 บาท2,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น สำหรับสุภาพบุรุษ-สตรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)10,460 บาท (ชาย)
9,740 บาท (หญิง)
4,500 บาท

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพทั่วไป

 1. ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และไม่นอนดึกเกินไป
 2. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์) หรือคาเฟอีน (กาแฟ ชา ช็อกโกแลต น้ำอัดลม(ที่มีสีดำ) เครื่องดื่มชูกำลัง) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจสุขภาพ
 3. กรณีมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แนะนำให้งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง และหากมีการตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด แนะนำให้งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง จนกว่าจะได้รับการตรวจ (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 4. ไม่แต่งกายด้วยชุดที่รัดรูปมากเกินไป เพราะจะไม่สะดวกต่อการตรวจร่างกาย และการเจาะเลือด
 5. หากมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และนำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพในช่วงเช้า (ไม่เกิน 10.00 น.)
 7. งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 8. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 9. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือไม่ได้คุมกำเนิด ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อประเมินการเข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์
 10. ในโปรแกรมที่มีการอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่า 500 cc. ในช่วงเช้า และงดปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 11. ในโปรแกรมที่มีการทำ EST (วิ่งบนสายพาน) ให้เตรียมกางเกงและรองเท้ากีฬามาด้วย

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

 1. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 2. งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจ 5-7 วัน

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทางเดินอาหารส่วนปลาย

 1. ทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย มีกากอาหารน้อย เช่น โจ๊ก ซุป หรือน้ำเต้าหู้ 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 2. นัดพบแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรับยาระบาย สำหรับทานในคืนก่อนเข้ารับการตรวจ
 3. ต้องมีผู้ติดตามมาด้วยอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากหลังการตรวจจะมีผลข้างเคียงจากยา ไม่แนะนำให้ขับขี่ยานพาหนะ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ โปรแกรมตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์

 1. งดทาแป้ง ครีมทาผิว หรือโรลออนที่เต้านมและรักแร้
 2. หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อชั้นในที่มีโครงเหล็กและถุงน่อง
 3. หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะคัดตึง ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน

การตรวจสุขภาพกับโรค NCDs

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 7:30 – 17:00 น.
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่
โทร. 089-939-4910 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1181