ฟื้นฟูผมให้แข็งแรงด้วย PRP therapy

PRP หรือ Platelet Rich Plasma คือ เกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทั่วไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ในการรักษา ปริมาณเกร็ดเลือดประมาณ 1,000,000 หน่วยต่อไมโครลิตร

เกล็ดเลือดเข้มข้นมาจากเลือดของคุณเอง นำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นพิเศษ จนทำให้มีการแยกชั้นของ Plasma ออกมา และนำเกล็ดเลือดเข้มข้นฉีดกลับเข้าไปในหนังศีรษะ เกล็ดเลือดจะปลดปล่อย Growth factor และกระตุ้นให้ต่อมรากผมสร้างเส้นผมที่ดกหนายิ่งขึ้น

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาด้วย PRP

  • ดื่มน้ำให้มาก ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมีความข้นหนืด หากเลือกได้ควรเป็นน้ำแร่
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ควรหลีกเลี่ยงยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs) ก่อนรับการรักษาประมาณ 7 วัน เนื่องจากมีผลรบกวเกร็ดเลือด อาจลดคุณภาพของ PRP ได้

ผลการรักษา

  • เห็นผลหลัง 3-4 เดือนไปแล้ว *ผลการรักษาแตกต่างกันไปแต่บุคคล*
  • ในช่วงแรกควรฉีดทุกเดือน ติดต่อกัน 6 ครั้ง หลังจากนั้นฉีดซ้ำทุก 4-6 เดือน
  • โอกาสแพ้น้อยมากเพราะเป็นเลือดจากเราเอง
  • ผลข้างเคียงอาจมีอาการอักเสบจากการฉีด

ฟื้นฟูผมให้แข็งแรงด้วย PRP therapy รายครั้ง ราคา 8,500 บาท
รายคอร์ส 3 ครั้ง ราคา 24,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาได้ทุกวัน 8:00 – 18:00 น.
โทร. 091-770-6640 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1189