ปวดเข่าในวัยรุ่น สัญญาณเตือนเข่าเสื่อมก่อนวัย

หลายคนอาจเข้าใจว่า “ ข้อเข่าเสื่อม ” มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมเป็นกระบวนการเสื่อมที่เกิดขึ้นตามสภาวะความเสื่อมถอยของร่างกาย แต่ข้อเข่าเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มวัยทำงาน หรือกลุ่มวัยรุ่น ถ้ามีการใช้งานข้อเข่ามากเกินไป หรืออาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย กระบวนการเสื่อมเกิดจากการมีแรงมากระทำที่ข้อซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็สามารถทำให้ข้อเสื่อมก่อนวัยได้

ลักษณะอาการของข้อเสื่อม

  • มีอาการปวดข้อเข่า มักมีอาการปวดข้อเมื่อมีการใช้งาน หรือเวลาเคลื่อนไหวข้อเข่า
  • มีอาการฝืดๆ ขัดๆ ที่ข้อ ฝืดตึงที่ข้อเป็นช่วงๆ เมื่อพักข้อนานๆ เช่น การนั่ง จะมีอาการเจ็บหรือฝืดขัดได้
  • มีเสียงในข้อ มีเสียงกรอบแกรบดังในข้อขณะเคลื่อนไหว
  • เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก เนื่องจากอาการปวดทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบาก ท่าเดินผิดปกติ เดินไม่มั่นคง

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของ ข้อเข่าเสื่อม ก่อนวัย

  1. อุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บที่เข่า การเกิดอุบัติเหตุหรือาการบาดเจ็บเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมในผู้ป่วยวัยรุ่นหรือวัยทำงาน มักพบได้ในผู้ที่ชอบเล่นกีฬา หรือเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ยกตัวอย่างเช่น ข้อเคลื่อน เอ็นขาด หมอนรองกระดูกฉีกหรือแตก เป็นต้น
  2. กรรมพันธุ์ ครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น หรือบางรายมีกระดูกอ่อนที่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้
  3. ยกของหนักหรือใช้งานข้อเข่าเป็นระยะเวลานาน การทำงานหรืออาชีพมีผลอย่างมากต่ออาการปวดข้อ การทำงานที่มีแรงกระเทือน การยืนนาน ๆ แบกของหนักบ่อยครั้ง การใช้แรงกดซ้ำ ๆ ที่เดิมบ่อย ๆ เป็นระยะเวลานาน เป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยได้
  4. มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรืออ้วนมาก จะทำให้มีแรงกดที่ข้อมากขึ้น เป็นอื่นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย การรับน้ำหนักที่มากเกินไปส่งผลทำให้กระดูกอ่อนบางลงได้ การรับน้ำหนักที่มากกว่าปกติ จึงทำให้ข้อเสื่อมเร็วกว่าปกติ
  5. มีประวัติการติดเชื้อในข้อเข่า ประวัติติดเชื้อในข้อเข่า เช่น โรคข้ออักเสบติดเชื้อ หรือโรคเกาต์