การตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย

ฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญมากในการแสดงลักษณะของความเป็นชาย มีหน้าที่ในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อ และเผาผลาญไขมันในเพศชาย ช่วยให้มีลักษณะความเป็นชาย เช่น มีหนวด มีเครา มีขนตามร่างกาย และที่สำคัญ คือช่วยเรื่องความต้องการทางเพศ สมรรถภาพทางเพศ ปกติฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน จะมีมากที่สุดตอนเป็นวัยรุ่น และจะค่อยลดระดับลงตามอายุ โดยเฉลี่ยประมาณ 1% ต่อปีเมื่อย่างเข้าสู่อายุ 30 ปีเป็นต้นไป และเมื่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ต่ำลงจนถึงระดับหนึ่ง จึงจะเริ่มมีอาการแสดงออกมา โดยวัยทองผู้ชายอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงอายุ 40-50 ปี แต่หากมีความเครียดสูงก็จะยิ่งเร่งให้มีอาการวัยทองที่เร็วขึ้นได้

สาเหตุของวัยทองในผู้ชาย

 • เกิดจากฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน ที่ลดต่ำลง
 • ส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ความเครียด, พักผ่อนน้อย, ดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเบาหวาน เป็นปัจจัยที่เร่งให้อาการวัยทองมาเร็วขึ้นได้

อาการที่พบบ่อยที่เราสามารถสังเกตได้

 • อารมณ์แปรปรวน
 • อ่อนเพลีย
 • สมาธิลดลง
 • อ้วนลงพุง
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง
 • มีอารมณ์ซึมเศร้า

การวินิจฉัย

ตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในเลือด ร่วมกับฮอร์โมนอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรักษา

หากพบว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอยู่ในระดับต่ำ เราสามารถเพิ่มฮอร์โมนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้หลายวิธี ได้แก่

 1. ปรับพฤติกรรม ได้แก่ ควบคุมน้ำหนัก, ลดของหวาน น้ำตาล แอลกอฮอล์, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และลดความเครียด
 2. รับประทานอาหารเสริมเพื่อช่วยในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
 3. ใช้ฮอร์โมนเสริมในรูปแบบ เจล หรือ ฉีดเข้ากล้าม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาได้ทุกวัน 8:00 – 18:00 น.
โทร. 091-770-6640 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1189