ฟื้นฟูหลังติดโควิด After COVID-19 IV Drip

2022-05-04T09:51:31+07:00

ฟื้นฟูร่างกายหลังป่วยโควิด 19 ด้วยวิตามินทางหลอดเลือด โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายหลังป่วยโควิด

ฟื้นฟูหลังติดโควิด After COVID-19 IV Drip2022-05-04T09:51:31+07:00

การผ่าตัดใส่แกนองคชาติเทียม

2022-02-03T11:15:12+07:00

การผ่าตัดใส่แกนองคชาติเทียม ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแม้ไม่ใช่เรื่องความเจ็บป่วย แต่เป็นปัญหาที่บั่นทอนจิตใจผู้ที่มีปัญหา รวมถึงครอบครัวด้วย การรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชายในปัจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลายเช่น

การผ่าตัดใส่แกนองคชาติเทียม2022-02-03T11:15:12+07:00

การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด

2022-01-17T10:49:58+07:00

การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด การผ่าตัดเสริมจมูกเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์และ/หรือการทำงานของจมูก ซึ่งการผ่าตัดเสริมจมูกมี 2

การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด2022-01-17T10:49:58+07:00

การตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง

2022-01-06T13:57:47+07:00

การตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมน คือ สารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารไปยังอวัยวะต่าง

การตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง2022-01-06T13:57:47+07:00
Go to Top